Senast publicerat 06-06-2019 17:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 1/2018 rd

Avskaffa riksdagsledamöternas anpassningspension

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum02.03.2018UndertecknareJoel RouvinenÖvriga undertecknare70005Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

06.03.2018
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.03.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

30.01.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen

18.03.2019
Riksdagen godkände lagförslag 1-3 i lagmotion LM 84/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 18/2016 rd förkastas och att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Utskottsbehandling

Överlämnat20.03.2018
Behandlingen avslutad01.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

riksdagsledamöteranpassningpensionerRiksdagsmannapension