Senast publicerat 20-12-2022 09:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 12/2019 rd

Inför sommartid året runt

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum12.11.2019UndertecknareVille NiemeläÖvriga undertecknare53971Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

13.11.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2022.

Enda behandlingen

12.12.2022
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 12/2019 rdförkastas. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

12.12.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

13.12.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat14.02.2020
Behandlingen avslutad16.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

sommartidnaturligt ljusmotiontrafiksäkerhet