Senast publicerat 25-06-2019 12:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 2/2017 rd

Motion om eutanasi för en god död

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum14.02.2017UndertecknareEsko Olavi SeppänenÖvriga undertecknare63078Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

15.02.2017
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

02.03.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Remissdebatt

03.03.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.05.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.5.2018.

Enda behandlingen

03.05.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

04.05.2018
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 2/2017 rdförkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

07.05.2018
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

09.05.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat07.03.2017
Behandlingen avslutad06.04.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

eutanasidödenläkarepatienter