Senast publicerat 28-06-2022 10:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 2/2019 rd

Definiera våldtäkt utifrån avsaknad av samtycke - Samtycke2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Andra behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum12.06.2019UndertecknareHanna-Marilla ZidanUndertecknareIiris SuomelaÖvriga undertecknare55723Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

14.06.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

25.02.2022
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen

27.06.2022
Riksdagen godkände lagförslag 1.-16. i proposition RP 13/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2019 rd förkastas. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 24, 51, 96/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat
.

Utskottsbehandling

Överlämnat26.09.2019
Behandlingen avslutad17.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

våldtäktsexualbrottsamtycke