Senast publicerat 20-01-2022 15:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 2/2020 rd

Vattnet är vårt - medborgarinitiativ för att förhindra privatisering av vattentjänster

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum23.03.2020UndertecknareJoona MielonenÖvriga undertecknare89179Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

24.03.2020
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.09.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.9.2021.

Enda behandlingen

08.09.2021
Riksdagen godkände förslaget i medborgarinitiativ MI 2/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna AM 3/2020 rd och AM 47/2021 rd förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande . Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

14.09.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

15.09.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat23.09.2020
Behandlingen avslutad10.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

vattentjänsterprivatisering (ekonomi)offentligt ägandeoffentliga sektornförbud