Senast publicerat 27-06-2022 13:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 3/2021 rd

För psykoterapi – Medborgarinitiativ om att göra utbildningen i psykoterapi avgiftsfri

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum27.04.2021UndertecknareTatja JukuriÖvriga undertecknare55818Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

28.04.2021
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.06.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.05.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.5.2022.

Enda behandlingen

05.05.2022
Riksdagen godkände förslaget i medborgarinitiativ MI 3/2021 rd enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

13.05.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

16.05.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat09.06.2021
Behandlingen avslutad24.03.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

psykoterapiutbildningspolitikterapeuterutbildning