Senast publicerat 19-11-2021 12:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 4/2020 rd

Inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum04.11.2020UndertecknarePentti IsoviitaÖvriga undertecknare61618Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

05.11.2020
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

vargdjurbeståndforskningsverksamhetjaktjaktlicenserlandsbygdspolitik