Senast publicerat 13-01-2023 10:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 4/2021 rd

Kattkrisen under kontroll – initiativ för identifikationsmärkning och sterilisering av katter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum25.08.2021UndertecknareSarita LintulaÖvriga undertecknare56862Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

07.09.2021
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

12.01.2023
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat27.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

kattkastreringsterilisering (medicinska åtgärder)registreringid-märkning (sällskapsdjur)djurskyddupphittade djur