Senast publicerat 30-01-2023 17:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 5/2019 rd

Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum03.09.2019UndertecknareSaila Al-JewariÖvriga undertecknare118374Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

04.09.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

10.02.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.2.2021.

Enda behandlingen

11.02.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

12.02.2021
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 5/2019 rdförkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

16.02.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

17.02.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat26.09.2019
Behandlingen avslutad11.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

sexualbrottasylsökandegärningsmänutvisninglagberedning