Senast publicerat 03-12-2021 16:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 5/2020 rd

Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 50 kap. i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum05.11.2020UndertecknareTimo LarmelaÖvriga undertecknare55634Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

06.11.2020
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.11.2020
Ärendet bordlagt till plenum 2.12.2020.

Remissdebatt

02.12.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat10.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

cannabislaglighetnarkotikanarkotikabrottinnehav