Senast publicerat 16-09-2022 13:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 5/2022 rd

Förbjud alla jaktjärn enligt lag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum11.03.2022UndertecknareMinna MikkonenÖvriga undertecknare56189Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

15.03.2022
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.03.2022
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat30.03.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

jaktfångstredskapfällorförbudlagberedning