Senast publicerat 30-09-2022 15:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 6/2022 rd

Tillstånd att leva – uppehållstillstånd ska beviljas asylsökande som bott länge i Finland

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum07.06.2022UndertecknareMarkus HimanenÖvriga undertecknare51800Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

08.06.2022
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat16.09.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

asylsökandeasylpolitikpapperslösa personeruppehållstillståndpassmänskliga rättigheter