Senast publicerat 24-01-2022 16:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 7/2020 rd

Avstå från att göra personbeteckningen könsneutral

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förfallit
Behandlingsskede
Förfall

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum20.11.2020UndertecknareEsa SalokorpiÖvriga undertecknare63816Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

24.11.2020
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Förfall

24.11.2020
Behandlingen har förfallit med stöd av 42 § 2 mom. i grundlagen.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

personbeteckningarkönsneutralitet