Senast publicerat 25-01-2023 16:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 7/2021 rd

Klassificera torven som förnybar naturresurs

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum29.09.2021UndertecknareHannu KoivistoÖvriga undertecknare51027Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

01.10.2021
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat20.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

torvförnybara naturresursericke-förnybara naturresurserkärr