Senast publicerat 25-02-2021 11:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 8/2019 rd

Nätfisket i saimenvikarens utbredningsområde måste förbjudas

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum21.10.2019UndertecknareIina PalonenÖvriga undertecknare76200Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

23.10.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat12.11.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

nätfiske (fiske)förbudsaimenvikareutrotningshotade djurnaturens mångfald