Senast publicerat 23-01-2023 14:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 8/2020 rd

EgenVilja2020 – Vi uppdaterar Finlands abortlagstiftning till 2020-talet!

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om avbrytande av graviditet
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om avbrytande av graviditet
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1097/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum11.12.2020UndertecknareFrank JohanssonÖvriga undertecknare53654Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

12.12.2020
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

19.10.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.10.2022.

Första behandlingen

20.10.2022
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 1. i betänkandet enligt utskottets förslag. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 8/2020 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 82/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

25.10.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

26.10.2022
Riksdagen godkände det nya 1. lagförslaget i betänkandet. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 8/2020 rd förkastas. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 82/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens skrivelse

07.11.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

09.11.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat31.05.2021
Behandlingen avslutad29.09.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

abortsjälvbestämmandeviljakvinnorautonomiläkarutlåtandensociala problem