Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ö 1/2018 rd

Senast publicerat 22-03-2018 09:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 1/2018 rd

Övrigt ärende: godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal (avtalsperiod 2018 - 2020)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Utskottets beslut

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Tagits upp till behandling

Datum15.03.2018Ärendet aktualiserades.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

tjänstekollektivavtalkollektivavtal