Senast publicerat 09-05-2022 09:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 1/2022 rd

Övrigt ärende: godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal (avtalsperiod 2022-2024)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Tagits upp till behandling

Datum07.04.2022Ärendet aktualiserades.

Utskottsbehandling

Överlämnat08.04.2022

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

tjänstekollektivavtalkollektivavtal