Senast publicerat 21-09-2021 09:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 10/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen
Författningssamlingen
146/2020

Övrigt ärende Överlämnats

Datum28.03.2020Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

30.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.04.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 3.4.2020.

Enda behandlingen

03.04.2020
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning av den 27.3.2020 om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

06.04.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

06.04.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat02.04.2020
Behandlingen avslutad03.04.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beredskapslagundantagstillståndbefogenheterbegränsningarNylandförbudcoronavirussmittsamma sjukdomarförordningar