Senast publicerat 01-10-2021 14:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 10/2021 rd

Övrigt ärende: Redogörelse över bindningar från ställföreträdaren för en biträdande justitieombudsman

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Överlämnats

Datum15.09.2021Lämnats avbiträdande justitieombudsmanMikko SarjaEn redogörelse för bindningar lämnades till riksdagen.

Meddelat i plenum

15.09.2021
Aktualiseringen av ärendet meddelades i plenum.

Debatt

16.09.2021
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Sökord

riksdagens justitieombudsmänbundenhetekonomiska bindningar