Senast publicerat 15-12-2021 09:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 11/2021 rd

Övrigt ärende: godkännandet av statens tjänste- och arbetskollektivavtal 2.12.2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Utskottets beslut

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Tagits upp till behandling

Datum03.12.2021Lämnats avFinansministerietÄrendet aktualiserades.

Utskottsbehandling

Överlämnat07.12.2021

Sambehandlade ärenden

Sökord

tjänstekollektivavtalkollektivavtalresekostnader