Senast publicerat 30-09-2021 10:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 12/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Författningssamlingen
175/2020

Övrigt ärende Överlämnats

Datum31.03.2020Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

01.04.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

02.04.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

02.04.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 2.4.2020.

Enda behandlingen

02.04.2020
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen får förbli i kraft, att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft och att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten enligt 95 § 2 mom. i beredskapslagen och om fortsatt tillämpning av 96–103 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat02.04.2020
Behandlingen avslutad02.04.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beredskapslagundantagstillståndbefogenheterhälso- och sjukvårdläkemedelvarortjänster (service)coronavirussmittsamma sjukdomarförordningar