Senast publicerat 10-12-2021 16:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 12/2021 rd

Procedur vid den enda behandlingen av budgetpropositionen för 2022

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Enda behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Tidigare behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Tagits upp till behandling

Datum09.12.2021Ärendet aktualiserades.

Enda behandling

10.12.2021
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag till procedur.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

statsbudgeterförfaranden