Senast publicerat 08-02-2022 16:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 13/2021 rd

Övrigt ärende redogörelse över justitieombudsmannens och biträdande justitieombudsmannens bindningar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Överlämnats

Datum13.01.2022Lämnats avjustitieombudsmanPetri JääskeläinenEn redogörelse för bindningar lämnades till riksdagen.

Meddelat i plenum

24.01.2022
Aktualiseringen av ärendet meddelades i plenum.

Debatt

02.02.2022
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

riksdagens justitieombudsmänbundenhetekonomiska bindningar