Senast publicerat 05-10-2021 12:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 15/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom
Författningssamlingen
173/2020

Övrigt ärende Överlämnats

Datum31.03.2020Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

01.04.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.04.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 2.4.2020.

Enda behandlingen

02.04.2020
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning utfärdad den 31.3.2020 om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

03.04.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

03.04.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat02.04.2020
Behandlingen avslutad02.04.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

näringsställenöppethållningbegränsningarstängningcoronavirussmittsamma sjukdomarförordningarundantagstillståndtidsbegränsning