Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ö 17/2020 rd

Senast publicerat 28-07-2020 11:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 17/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervis-ning och utbildning
Författningssamlingen
191/2020
Beslut
Godkänts

Övrigt ärende Överlämnats

Datum06.04.2020Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

06.04.2020
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

06.04.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som kulturutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

16.04.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.4.2020.

Enda behandlingen

16.04.2020
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

17.04.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

17.04.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat15.04.2020
Behandlingen avslutad16.04.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beredskapslagundervisningutbildningbefogenhetergrundläggande utbildninggymnasietyrkesinriktad utbildningyrkeshögskoloruniversitettidsbegränsningcoronavirussmittsamma sjukdomarförordningar