Senast publicerat 14-10-2021 08:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 19/2020 rd

Övrigt ärende: Godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal (avtalsperioden 2020–2022)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Utskottets beslut

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Tagits upp till behandling

Datum24.04.2020Ärendet aktualiserades.

Begäran om delegation

28.04.2020
Ärendet sändes till förvaltnings- och säkerhetsdelegationen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

tjänstekollektivavtalkollektivavtalarbetstid