Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ö 2/2017 rd

Senast publicerat 31-01-2020 16:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 2/2017 rd

Övrigt ärende: redogörelse över bindningar från ställföreträdaren för en biträdande justitieombudsman

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Överlämnats

Datum03.10.2017Lämnats avbiträdande justitieombudsmanMikko SarjaEn redogörelse för bindningar lämnades till riksdagen.

Meddelat i plenum

04.10.2017
Aktualiseringen av ärendet meddelades i plenum.

Debatt

06.10.2017
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

riksdagens justitieombudsmänbundenhetekonomiska bindningar