Senast publicerat 20-08-2020 13:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 2/2019 rd

Övrigt ärende godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal 4.12.2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Utskottets beslut

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Tagits upp till behandling

Datum05.12.2019FöredragandeFinansministerietÄrendet aktualiserades.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

tjänstekollektivavtalkollektivavtalresekostnader