Senast publicerat 23-05-2022 15:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 2/2022 rd

Övrigt ärende: Redogörelse över bindningar från ställföreträdaren för en biträdande justitieombudsman

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Överlämnats

Datum13.05.2022Lämnats avMikko SarjaEn redogörelse för bindningar lämnades till riksdagen.

Meddelat i plenum

16.05.2022
Aktualiseringen av ärendet meddelades i plenum.

Debatt

19.05.2022
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

bundenhetekonomiska bindningarriksdagens justitieombudsmän