Senast publicerat 29-10-2021 14:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 20/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen
Författningssamlingen
308/2020

Övrigt ärende Överlämnats

Datum06.05.2020Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

06.05.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.05.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 7.5.2020.

Enda behandlingen

07.05.2020
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

08.05.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

08.05.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat07.05.2020
Behandlingen avslutad07.05.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beredskapslagundantagstillståndbefogenhetersocialvårdhälso- och sjukvårdutan brådskaarbetstidövertidsarbetesemesteruppsägningcoronavirussmittsamma sjukdomarförordningar