Senast publicerat 05-01-2022 16:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 22/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Författningssamlingen
362/2020

Övrigt ärende Överlämnats

Datum12.05.2020UtarbetareArbets- och näringsministerietStatsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

13.05.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

03.06.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 3.6.2020.

Enda behandlingen

03.06.2020
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

04.06.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

05.06.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat18.05.2020
Behandlingen avslutad03.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beredskapslagbefogenhetersemesterövertidsarbeteuppsägningtidsbegränsningcoronavirussmittsamma sjukdomarförordningar