Senast publicerat 17-12-2020 10:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 26/2020 rd

Övrigt ärende: godkännandet av statens tjänste- och arbetskollektivavtal 3.12.2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Utskottets beslut

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Tagits upp till behandling

Datum03.12.2020Lämnats avFinansministerietÄrendet aktualiserades.

Utskottsbehandling

Överlämnat04.12.2020

Sambehandlade ärenden

Sökord

tjänstekollektivavtalkollektivavtalresekostnader