Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ö 3/2015 rd

Senast publicerat 24-08-2016 11:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 3/2015 rd

Övrigt ärende: redogörelse över bindningar från ställföreträdaren för en biträdande justitieombudsman

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Tagits upp till behandling

Datum07.12.2015Lämnats avreferendarierådPasi PölönenÄrendet aktualiserades.

Meddelat i plenum

09.12.2015
sv_Asian vireilletulosta ilmoitettiin täysistunnossa.

Debatt

11.12.2015
Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

bundenhetekonomiska bindningarriksdagens justitieombudsmän