Senast publicerat 02-12-2022 13:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 3/2022 rd

Övrigt ärende: godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal 24.11.2022

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Utskottets beslut

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Tagits upp till behandling

Datum24.11.2022Ärendet aktualiserades.

Utskottsbehandling

Överlämnat29.11.2022

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

tjänstekollektivavtaltjänstemän (offentligt anställda)resekostnaderreseersättningar