Senast publicerat 04-02-2019 15:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 4/2018 rd

Godkännande av statens tjänste- och arbetskollektivavtal 29.11.2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Utskottets beslut

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Tagits upp till behandling

Datum30.11.2018FöredragandeFinansministerietÄrendet aktualiserades.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

lag om statens tjänstekollektivavtalresekostnaderkollektivavtaltjänstemän