Senast publicerat 06-09-2021 14:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 4/2020 rd

Övrigt ärende:Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
Författningssamlingen
126/2020

Övrigt ärende Överlämnats

Datum17.03.2020Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

17.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet som kulturutskottet ska lämna utlåtande till senast torsdag 19.3.2020 kl. 12.00.

Bordläggning av betänkandet

25.03.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 25.3.2020.

Enda behandlingen

25.03.2020
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att de gällande 1 och 2 samt 4—11 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning inte upphävs, och att förordningen om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

26.03.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

26.03.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat18.03.2020
Behandlingen avslutad25.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beredskapslagförordningargrundläggande utbildninggymnasietyrkesinriktad utbildningyrkeshögskoloruniversitetfritt bildningsarbetebegränsningar