Senast publicerat 18-01-2022 15:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 5/2019 rd

Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Tagits upp till behandling

Datum23.01.2020UndertecknareriksåklagareRaija ToiviainenÄrendet aktualiserades.

Remissdebatt

06.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

23.06.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.6.2020.

Enda behandlingen

24.06.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

26.06.2020
Riksdagen beslutade att inte ge sitt samtycke till att riksdagsledamot Juha Mäenpää åtalas för det brott som avses i begäran om åtalstillstånd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

26.06.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

26.06.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat07.02.2020
Behandlingen avslutad17.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

åtalriksåklagaretillstånd (lov)riksdagsledamöteropinionerriksdagsarbeteförundersökninghets mot folkgruppyttrandefrihet