Senast publicerat 13-09-2021 11:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 5/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Författningssamlingen
128/2020

Övrigt ärende Överlämnats

Datum17.03.2020Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

17.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till senast torsdag 19.3.2020 kl. 12.00.

Bordläggning av betänkandet

19.03.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 19.3.2020.

Enda behandlingen

19.03.2020
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen inte upphävs. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

20.03.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

20.03.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat18.03.2020
Behandlingen avslutad19.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beredskapslagförordningarsemesterarbetstidslagarbetsavtaluppsägning