Senast publicerat 08-02-2022 16:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 6/2019 rd

Övrigt ärende redogörelse över justitieombudsmannens och biträdande justitieombudsmannens bindningar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Överlämnats

Datum30.01.2020Lämnats avjustitieombudsmanPetri JääskeläinenEn redogörelse för bindningar lämnades till riksdagen.

Meddelat i plenum

06.02.2020
Aktualiseringen av ärendet meddelades i plenum.

Debatt

07.02.2020
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

bundenhetekonomiska bindningarriksdagens justitieombudsmän