Senast publicerat 12-01-2022 08:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 7/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förfallit
Behandlingsskede
Förfall

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Författningssamlingen
301/2021

Övrigt ärende Överlämnats

Datum15.04.2021Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Förfall

19.04.2021
Behandlingen har förfallit.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

näringsställenöppethållningbegränsningarsmittsamma sjukdomarcoronavirusområdenlandskap (administrativa områden)