Senast publicerat 14-09-2021 09:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 8/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förfallit
Behandlingsskede
Förfall

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen
Författningssamlingen
140/2020

Övrigt ärende Överlämnats

Datum25.03.2020Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

26.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till *valiokuntaan, som *valiokunnan, *valiokunnanoch *valiokunnanska lämna utlåtande till.

Förfall

27.03.2020
Behandlingen har förfallit.

Utskottsbehandling

Överlämnat27.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beredskapslagundantagstillståndbefogenheterbegränsningarförbudNylandcoronavirussmittsamma sjukdomarförordningar