Senast publicerat 24-06-2021 13:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 8/2021 rd

Övrigt ärende: Biträdande justitieombudsmannens redogörelse för sina bindningar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Debatt

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Debatt

16.06.2021
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Sökord

riksdagens justitieombudsmänekonomiska bindningarbundenhet