Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ö 9/2020 rd

Senast publicerat 31-07-2020 14:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 9/2020 rd

Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
  Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen
Författningssamlingen
145/2020
Beslut
Godkänts

Övrigt ärende Överlämnats

Datum27.03.2020Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

27.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.03.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 27.3.2020.

Enda behandlingen

27.03.2020
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslags att statsrådets förordning av den 27.3.2020 om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

30.03.2020
Riksdagens skrivelse.

Utskottsbehandling

Överlämnat27.03.2020
Behandlingen avslutad27.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beredskapslagundantagstillståndbefogenhetermotioneringbegränsningarförbudNylandcoronavirussmittsamma sjukdomarförordningar