Senast publicerat 14-09-2021 11:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 9/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
  Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen
Författningssamlingen
145/2020

Övrigt ärende Överlämnats

Datum27.03.2020Statsrådet lämnade förordningen att föreläggas riksdagen.

Remissdebatt

27.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.03.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 27.3.2020.

Enda behandlingen

27.03.2020
Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslags att statsrådets förordning av den 27.3.2020 om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen får förbli i kraft. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

30.03.2020
Riksdagens skrivelse.

Utskottsbehandling

Överlämnat27.03.2020
Behandlingen avslutad27.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

coronavirussmittsamma sjukdomarförordningarNylandberedskapslagundantagstillståndbefogenheterbegränsningarförbud