Senast publicerat 12-10-2021 17:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 9/2021 rd

Kanslikommissionens utlåtande om uppsägning av ett tjänsteförhållande

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Enda behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Tagits upp till behandling

Datum29.06.2021Ärendet aktualiserades.

Meddelat i plenum

29.06.2021
Aktualiseringen av ärendet meddelades i plenum.

Enda behandling

30.06.2021
Riksdagen beslutade att säga upp tjänsteförhållandet för generaldirektören för Statens revisionsverk Tytti Yli-Viikari av sådana synnerligen vägande skäl som beror på tjänstemannen och som avses i 28 § i lagen om riksdagens tjänstemän. Uppsägningstiden börjar i dag. Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Sökord

tjänsteförhållandeuppsägninggeneraldirektörerStatens revisionsverkRiksdagens kanslikommissionRiksdagens tjänstemän