Senast publicerat 10-05-2021 14:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 1/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 a och 9 kap. i strafflagen och av 3 § i lagen om parkeringsövervakning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förfallit
Behandlingsskede
Förfall

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 2 a och 9 kap. i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 3 § i lagen om parkeringsövervakning
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum04.02.2016UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

05.02.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.02.2016
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Förfall

16.04.2019
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.

Leverans av riksdagens skrivelse

18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat12.02.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

dagsböterordningsbotfelparkeringsavgifterstrafflagförvandlingsstraff för bötertrafikförseelserinkomsterutlandsarbete