Senast publicerat 08-03-2023 07:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 102/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för företagare och vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om pension för företagare
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1157/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1158/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 12 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1159/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.06.2022Undertecknarefamilje- och omsorgsministerAki LindénUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanKirsi TerhemaaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.06.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.06.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2022.

Första behandlingen

01.12.2022
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

02.12.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 102/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

08.12.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

09.12.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 102/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

12.12.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

13.12.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.09.2022
Behandlingen avslutad29.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

företagarpensionerföretagarearbetspensionerinvalidpensionerarbetsinkomsteruniformitetlönerpensionsanstalterPensionsskyddscentralen