Direkt till innehållet

RP 103/2019 rd

Senast publicerat 17-08-2020 15:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 103/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om handel med sälprodukter
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
355/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om upphävande av en lag om ändring av 43 § i jaktlagen
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
356/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 43 § i jaktlagen
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
357/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.12.2019Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådPekka KemppainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.12.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

28.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2020.

Första behandlingen

30.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 103/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

02.04.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 103/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

06.04.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.04.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat25.02.2020
Behandlingen avslutad25.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

säldjurprodukteranimaliska produkterhandelvillebrådjaktförbudsälfångst