Senast publicerat 08-03-2022 10:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 104/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen och vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av energieffektivitetslagen
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
787/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 39 och 40 § i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
788/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 3 kap. i lagen om bostadsaktiebolag
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
789/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om hyra av bostadslägenhet
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
790/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 13 a § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
791/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.06.2020UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigEriika MelkasStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

22.06.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

22.10.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2020.

Första behandlingen

23.10.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 104/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

03.11.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 104/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

04.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

05.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.09.2020
Behandlingen avslutad21.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

energieffektivitetenergisparandeboendevattenförbrukningutsläpphushållsvattendirektivuppvärmningnedkylningmätningbostadsaktiebolaghyresbostäderbostadsrättsbostäderEuropeiska unionen