Senast publicerat 04-08-2020 10:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 109/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av vägtrafiklagen
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
360/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum30.01.2020UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaFöredragandetrafikrådKimmo  KiiskiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.04.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.4.2020.

Första behandlingen

06.04.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

06.04.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 109/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

09.04.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 109/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

09.04.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.04.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.02.2020
Behandlingen avslutad01.04.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

vägtrafikhemvårdhembesökparkeringparkeringsplatserhemsjukvårdkommuner